skip to Main Content
Der er to holdbare arvegaver, vi kan håbe at give vores børn. Den ene rødder, den anden vinger
Hodding Carter, Journalist

Hvert år mister mere end 4000 børn i Danmark en forælder. Dertil kommer søskendetab og tab af andre nærtstående. Kun en lille del af børnene får hjælp til at bearbejde deres tab. Børnene møder ofte stor berøringsangst fra omgivelserne, og alt for ofte bliver de ladt alene med deres overvældende følelser af sorg, savn og uvished. Ofte fordi det er for overvældende for barnets nærmeste at tale om det. Børn kan få betydelige psykiske problemer, når de mister et vigtigt familiemedlem eller familien bliver berørt af alvorlig sygdom eller traume, hvis de ikke får hjælp.

Når børn mister et elsket menneske – en som naturligt hører med til deres hverdag – falder deres tilværelse fra hinanden. Om deres verden bliver hel, og hvor lang tid der går, afhænger af, om de får den nødvendige hjælp og støtte til at bearbejde deres tab. Her kan sorgterapi eller sorggruppe hjælpe.

Børn forstår ofte mere, end mange voksne tror. De ved at den overlevende forælder selv tumler med store omvæltninger og følelser, og de tilpasser sig situationen for at beskytte sin forælder og eventuelle søskende. Den uhensigtsmæssige tilpasning kan påvirke deres generelle udvikling, sociale liv og velbefindende samt stemningen i familien.

Nogle forældre ‘glemmer’ at bearbejde deres eget tab, fordi de bruger alle deres kræfter på at hjælpe børnene godt igennem eller beskytte dem fra smerten. Omvendt holder børn ofte deres sorg tilbage for at skåne de øvrige familiemedlemmer. “Jeg græder ikke, for så bliver mor også ked af det”.

Mange forældre hos mig giver udtryk for, hvor stor en lettelse det er for dem, at de ved, at der bliver taget hånd om deres barns sorg. Det giver dem fred i sjælen og ofte også det nødvendige overskud, der skal til for selv at komme videre og sidenhen tackle sorgen sammen på en afbalanceret og tryg måde for alle.

Back To Top