skip to Main Content
Der er to holdbare arvegaver, vi kan håbe at give vores børn. Den ene rødder, den anden vinger
Hodding Carter, Journalist

Børn kan have vanskeligheder. Forældre kan have svært ved altid at regne ud hvad de handler om. Andre gange kan de ikke få lov at komme ind på livet af deres barn.

  • Beskriver børnehaven eller skolen et andet barn end det barn I oplever derhjemme?
  • Har dit barn pludseligt ændret adfærd?
  • Er det svært at være far, mor og børn?
  • Hvordan har I det som forældre sammen?
  • Er det svært at forstå dit barns univers og følelser fordi I fungerer forskelligt?

Forældre ønsker at se deres børn trives. I kan vælge at få familierådgivning. Ud over at være psykoterapeut er jeg tidligere lærer og specialskolelærer og kender derfor til mange problemstillinger. Jeg er af den overbevisning, at den indbyrdes kontakt har afgørende betydning for den enkeltes livsudfoldelse og tilfredshed, såvel som for familiens fælles trivsel. Denne trivsel er ofte direkte aflæselig på graden af rummelighed, åbenhed, tolerance, tryghed, ansvarlighed og kreativitet i familien. Børn reagerer på omgivelserne, enten direkte eller indirekte. Sådan er det og det er faktisk en gave. For det fortæller jer som forældre når det er tid til at ændre kurs.

Familierådgivning er ofte blot et spørgsmål om at få inspiration og at få et nyt perspektiv på jeres situation. Ofte skal der ikke mere til, så forvent at I vil kunne komme videre på 3-5 sessioner.

Du / I kan få stort udbytte af familieterapi selvom du træder op alene!

Back To Top