skip to Main Content
Der er to holdbare arvegaver, vi kan håbe at give vores børn. Den ene rødder, den anden vinger
Hodding Carter, Journalist

Sorggrupper – hvorfor og hvordan?

Vi mødes i små grupper på mellem fire og seks børn. Hver gang leger og tegner vi og får lidt at spise. Stemningen i sorggrupperne er varm og der er en naturlig vekslen mellem alvor, humor, fordybelse og leg.

Formålet med gruppen er ikke terapi, men at give børnene et frirum, hvor de fortæller om personen, viser billeder og ting, som forbinder dem til den, de har mistet. Personen er forsvundet fra deres daglige liv, men ikke fra deres følelsesliv og tanker. Målet med sorggruppen er, at det enkelte barn genfinder livsglæden og tilliden til at det er okay at knytte nye bånd.

For at det skal lykkedes, skal de kunne være med deres sorg uden samtidig at skulle ’beskytte’ deres nærmeste. Det er en stor hjælp for børnene at møde andre i samme situation. At dele følelser og tanker med jævnaldrende, som også har mistet, giver ro.

Back To Top