skip to Main Content
At man naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.
Søren Kierkegaard, Forfatter & Filosof

Mit arbejde hviler på et psykodynamisk grundlag, der har sit afsæt i et humanistisk og eksistentialistisk menneskesyn.

Jeg arbejder ud fra en humanistisk tese om at det enkelte menneske;

  • er unikt med trang til selvrealisering
  • kun kan mødes og forstås ud fra dets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse
  • skal mødes i det givne her-og-nu for at opnå størst mulig nærvær og livskvalitet
  • har brug for at være en del af et fællesskab for at kunne få en større forståelse af sig selv som menneske
  • grundlæggende er frit med mulighed for at skabe mening og forandring i tilværelsen
  • er ansvarlig for sine egne værdier, handlinger, valg og fravalg

I mit arbejde som psykodynamiker forstår jeg, at når man ser sig selv i en helhed – er i kontakt med hoved, krop, følelser og spiritualitet – får man et solidt fundament. Det vil i sidste ende føre til større glæde.

Back To Top