skip to Main Content

Kærligheden er ofte udgangspunktet for realiseringen af mange af vores største drømme. Når vi står i en indbyrdes konflikt trues vores drøm. Men alle parforhold har konflikter. Det er gennem konflikterne vi har mulighed for at udvikle os. Vores måde at håndtere konflikter på er dog afgørende for vores samvær og livskvalitet.

Ofte tolker vi hvad, der er vores partners ønsker og hensigter uden at spørge ind. Skænderier om hvem, der har ret er håbløse. Det er vigtigt at høre, hvad den anden siger og spørge ind til den anden parts oplevelse af situationen. Det bliver din oplevelse ikke forkert af. Først når vi accepterer hinandens forskellige oplevelser kan vi mødes. Hvis det ikke lykkedes, mister man ofte over tid enten sig selv eller også mister man hinanden. Hér kan parterapi hjælpe jer hvis I er kørt fast.

Du/I behøver ikke være i dyb krise for at opsøge terapi. Parterapi handler om at blive klogere på sig selv og hinanden. I terapien vil jeg oversætte hvad der sker imellem jer når det går skidt – og når det går godt. Det er hjælp til selvhjælp og når I opdager de relativt simple mekanismer der styrer jer, får I mulighed for at gøre noget andet og bedre sammen.

Back To Top