skip to Main Content

Privatlivspolitik

Dette website ejes af Josefine Diederichsen, Nybrovej 229, 2800 Kgs. Lyngby. Mail josefine@diederichsen.dk. CVR30753534. Når du kontakter mig igennem dette site eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

 

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via sitet anvendes udelukkende med det formål at vi kan få kontakt med hinanden. Data indsamlet i forbindelse med køb af ydelser anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

 

Dataopbevaring og sletning af data

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Personoplysninger

Jeg lagrer og anvender almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt fører journal ved terapeutiske forløb. Som psykoterapeut MPF er jeg naturligvis underlagt tavshedspligt og journalen er som udgangspunkt et arbejdsredskab for mig som behandler. Jeg indsamler og opbevarer ikke personnumre.

 

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig når du trykker på kontaktformularen på mit site
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af ydelser

 

Behandlingsgrundlag

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i
  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven

Skærpet underretningspligt

Jeg er underlagt skærpet underretningspligt, læs mere herom: https://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg/skaerpet-underretningspligt

 

Opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med levering af mine ydelser vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.

 

Oplysning, indsigelse, ændring og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

 

Back To Top