skip to Main Content

Mit arbejde hviler på et psykodynamisk livssyn, der har sit afsæt i et humanistisk, eksistentialistisk menneskesyn.
Det har sine rødder i en både dyb og bred filosofisk refleksion over, hvad det vil sige at være menneske. De to filosoffer, der har haft størst betydning for det psykodynamiske livssyn er Kierkegaard og Hursserl.

Jeg arbejder udfra en tese om at det enkelte menneske;

  • er unikt med trang til selvrealisering.
  • kun kan mødes og forstås ud fra dets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse.
  • har brug for at være en del af et fællesskab for at kunne få en større forståelse af sig selv som menneske.
  • grundlæggende er frit med muligheden for at skabe mening og forandring i tilværelsen.
  • er ansvarlig for sine egne værdier, handlinger, valg og fravalg.
  • skal mødes i det givne her-og-nu for at opnå størst mulig nærvær og livskvalitet.

Oplevelsesorienteret psykoterapi ser mennesket som en helhed og beskæftiger sig med alle sider af det oplevede liv; den sanselige, den tankemæssige, den følelsesmæssige, den kropslige og den spirituelle. Når det enkelte menneske møder sig selv på flere af disse planer, åbnes muligheden for personlig vækst, livsudfoldelse og potentiel glæde, som denne kontakt indebærer.

Back To Top